عضله همان ماهیچه است. آیا این تعریف کافی است؟

عضله را به چه کلمات و واژه هایی می توان شبیه کرد؟

ساپورت، حامی، کمک کننده، ایستگاه کنترل، کنترل کننده، حمایت کننده!

Support, help, control,  

در فعالیت هایی که انجام می دهیم حس می کنیم که از درون بدن عامل یا وسیله ای به ما کمک می کند؟

بدن انسان بیشتر از 260 جفت عضله دارد.

نقش عضله چیست؟ با کلمه حمایت یا ساپورت یا کنترل که کاملاً  آشنا هستیم.

نقش عضله در بدن انسان نیز به همین معانی است. مثلاً وقتی که از جای خود بلند می شویم. وقتی که وسیله­ ای را جا به جا می کنیم. وقتی که با کسی دست می دهیم،

وقتی که به توپ شوت می زنیم،

وقتی که پنجره را تمیز می کنیم،

وقتی که تلفن همراه در دست می گیریم،

 وقتی که نفس می کشیم!

امّا برای بخش زناشویی زندگی و رابطه جنسی چطور؟!

مگر این نیز جزئی از زندگی نیست؟ چطور برای همه کارها و فعایت­های بدنی کمک کننده­ ای به نام عضله یا همان ماهیچه وجود دارد، حالا برای این مورد وجود نداشته باشد؟!

برای این ها نیز باید عضله ای باشد یا نه؟

 

نگران نباشید. قطعاً برای این موضوع نیز وجود دارد.

چند سوال؟

وقتی که تحریک می شوید حس نمی کنید که در بدن شما عضلاتی شروع به فعالیت می کنند ( ساپورت می کنند )

هنگام رابطه جنسی حس نمی کنید که آلت تناسلی مرد در اثر یک کمکی سفت گردیده است؟

آیا حس نمی کنید که هنگام ادرار کردن یک عامل کمک کننده ادرار را به سمت بیرون پمپاژ می کند؟

هنگام بستن دهانه مقعد بعد مدفوع کردن نیز عاملی کمک می کند؟ پس در اینجا نیزعضله نقش دارد؟

هنگامی که برای خروج ادرار اقدام می کنیم حس می کنیم که عامل داخلی به ما کمک می کند.

هنگام دفع مدفوع نیز به صورت ارادی که اقدام به خروج می کنیم تحت یک کمکی دهانه مقعد باز شده و دفع انجام می گردد.

هنگام ارگاسم جنسی آیا عامل کمک کننده ای منی ( اسپرم ) را به بیرون پرتاب نمی کند؟

وقتی گفته می شود میل جنسی در من کم است آیا می توان گفت که آن نیزعامل کمک کننده ای دارد و کار نمی کند یا کم کار می­ کند و قدرت بالا بردن میل را ندارد؟

 

 

فرازوج | درمان مشکلات زناشویی بدون دارو