حل مشکل ترس زنان از رابطه جنسی

بسیاری از زنان به دلیل ویژگی های خاص و ظریف خود در اوایل ازدواج از ایجاد رابطه جنسی فرار کرده و حس می کنند که رابطه جنسی با درد شدیدی همراه است.

ترس از درد دخول

نکته جالب این است که زنانی که هنگام رابطه جنسی ترس و استرس دارند، خود را سفت نگه می دارند. مثلاً بسیاری از آنها از ترس درد دخول، عضلات کف لگن را سفت نگه می دارند   (دهانه مقعد را جمع می کنند) که این عمل طبیعاتاً باعث تنگ شدن واژن آنها شده و حین دخول درد را به همراه می آورد. پس مقصر درد دخول در رابطه جنسی بیشتر خود زنان هستند.

هنگام رابطه جنسی کاملاً خود را آرام و بدن خود را شل نگه دارید تا مسیر دخول سفت و تنگ نباشد. در مواقعی هم می توانید از مواد لیز کننده برای راحتی و روان شدن عمل دخول استفاده کنید.

ترس از اعمال خشن مرد در حین رابطه

ترس دیگر زنان در رابطه جنسی به دلیل ترس از اعمال خشن مردان مخصوصاً در نوع پوزیشن های جنسی است. در پوزیشن هایی که کنترل دخول و خروج بر عهده مرد است زنان به دلیل استرس اعمالی از طرف اعمال مرد در عمل دخول، می ترسند. برای حل این مشکل پوزیشن های جنسی وجود دارند که در آنها کنترل دخول با زنان است و آنها می توانند تا زمانی که ترس از رابطه جنسی از وجودشان بیرون می رود از این نوع پوزیشن ها استفاده نمایند.

وظیفه مردان

وظیفه مردان نیز در این دوران ملاحظه کامل شریک جنسی خود از همه نظر است. زن را کاملاً در اختیار خود قرار داده و اجازه دهید زمان رابطه جنسی و روش و حدود رابطه اعم از دخول و عشق بازی را او تعیین کند. از پوزیشن های جنسی که او دوست دارد استفاده کنید و هیچ گونه کار خشنی در این دوران انجام ندهید. چرا که در اویل زندگی مشترک هر گونه عمل غیر منطقی و خشن در حین رابطه جنسی از سمت مرد باعث سردی همیشگی زنان از رابطه می شود.

 

برای درمان قطعی مشکلات زود انزالی، عدم نعوظ و بی میلی جنسی بدون دارو برنامه های شرکت فرازوج را دریافت نمایید.

منبع : شرکت فرازوج | درمان مشکلات زناشویی بدون دارو