under_label
پنج شنبه 9 تير 1401 | 1401/04/09

شرکت فرا زوج مهر ققنوس - شماره ثبت 13698 - شناسه ملی 14007307430 - مدیر عامل : سینا جوانشیر

شرکت فرا زوج مهر ققنوس در راستای کمک به افزایش دانش و حل مشکلات زناشویی فعالیت خود را آغاز کرده و اولین شرکت درمان مشکلات زناشویی بدون دارو است.

ارائه برنامه ها و خدمات نوین در راستای حل مشکلات زود انزالی، عدم نعوظ و بی میلی جنسی بدون دارو باعث شناخت و اعتبار جهانی فرازوج شده است که افتخاری بزرگ برای ما و مردم عزیز کشورمان است.

با تشکر